Zastępstwa na dzień: 29.02.2024 (czw.)

AR vacat

LNOddziałPrzedmiotSalaZastępcaUwagi
14dt|g1Administracja bazami danych9Rapiński Artur
24dt|g1Administracja bazami danych9Rapiński Artur
32dt|g1Pracownia systemów operacyjnych9Rapiński Artur
42dt|g1Pracownia systemów operacyjnych9Rapiński Artur
52dt|g1Pracownia systemów operacyjnych9Rapiński Artur

Świsulska Agnieszka

LNOddziałPrzedmiotSalaZastępcaUwagi
11ft|IND*KAChemia@Odwołanie zajęć
21btChemia46Uczniowie przychodzą później
31atEdukacja dla bezpieczeństwa46Łakomy Edward
41ftBiologia46Kulik-Nowak Dorota
53atInformatyka46Kisza-Światek Renata

Kansy Kornelia

LNOddziałPrzedmiotSalaZastępcaUwagi
25gt|g2Język niemiecki25Uczniowie przychodzą później
35ft|g2Matematyka43Wiktorowska Dorota
43at|g2Informatyka25Kisza-Światek Renatazłączenie grup
53dt|g1Język niemiecki43Dratwa Elżbietazłączenie grup
62dt|g1Informatyka30Żminkowski Pawełzłączenie grup
74at|g2Język niemiecki25Uczniowie zwolnieni do domuuczniowie z gr. 0 z j. niemieckiego, czekają na zajęcia w bibliotece

Sosna Joanna

LNOddziałPrzedmiotSalaZastępcaUwagi
24ctJęzyk niemieckiDratwa Elżbietasala 41
34dtJęzyk niemiecki13Nowak Agnieszka
54atHistoria16Stankowicz Damian

Stankowicz Anna

LNOddziałPrzedmiotSalaZastępcaUwagi
23btHistoriaStankowicz Damiansala 21
31dt|g2Informatyka17Nicpoń Krzysztof
41dt|g2Informatyka17Nicpoń Krzysztof
54ct|t.teleinfoJęzyk angielski31Kmieć Marzenazłączenie grup
64at|g2Język niemiecki22Nowak Agnieszkazłączenie grup
74at|g1Język angielski17Uczniowie zwolnieni do domuuczniowie z gr. 0 z j. niemieckiego, czekają na zajęcia w bibliotece
103dt|IND*TJJęzyk angielski@Odwołanie zajęć
113dt|IND*TJPodstawy przedsiębiorczości@Odwołanie zajęć

Święs Sylwia

LNOddziałPrzedmiotSalaZastępcaUwagi
22bbJęzyk polski12Uczniowie przychodzą później
32bbJęzyk polski12Uczniowie przychodzą później
45ftMatematyka12Wiktorowska Dorota
55ftFizyka12Myśluk Tadeusz
72ftPodstawy przedsiębiorczości12Kulik-Nowak Dorota
83dtProjektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych42Nicpoń Krzysztof

DS vacat

LNOddziałPrzedmiotSalaZastępcaUwagi
34ctGeografia21Stankowicz Damian
44ctGeografia21Stankowicz Damian

Kubis Beata

LNOddziałPrzedmiotSalaZastępcaUwagi
33dt|religiaReligia31Uczniowie przychodzą później
45ct|religiaZajęcia wychowawczo - opiekuńcze42Dzionek Dariusz
63dt|religiaReligia13Odwołanie zajęćhistoria, D. Dzionek, przeniesienie 4 lekcji, s. 13
75gt|religiaReligia31Uczniowie zwolnieni do domu
84et|religiaReligia13Uczniowie zwolnieni do domuuczniowie z gr. 0 z j. niemieckiego, czekają na zajęcia w bibliotece

Rogala Elżbieta

LNOddziałPrzedmiotSalaZastępcaUwagi
35ft|g1Matematyka43Wiktorowska Dorotazłączenie grup
55et|t.elektrykJęzyk angielski45Uczniowie zwolnieni do domu
65et|t.elektrykJęzyk angielski45Uczniowie zwolnieni do domu
74bt|g2Język angielski zawodowy w branży elektrycznej45Odwołanie zajęćhistoria, P. Kożuchowski, przeniesienie ostatniej lekcji, s. 41 (uczniowie z gr. 0 z j. niem. czekają na zajęcia w bibliotece)
95ft|g2Język angielski45Uczniowie zwolnieni do domu

Mansfeld Katarzyna

LNOddziałPrzedmiotSalaZastępcaUwagi
44atJęzyk polski11Peczeniuk Beata
51btJęzyk polski11Peczeniuk Beata
62ctMatematyka11Wojdyła Hanna
72ctJęzyk polski11Uczniowie zwolnieni do domu

Korzekwa Mirosława

LNOddziałPrzedmiotSalaZastępcaUwagi
52at|g2Wychowanie fizyczneg4Kaleta Tomasz
62at|g2Wychowanie fizyczneg4Kaleta Tomasz
74bt|g1Język angielski zawodowy w branży elektrycznej40Odwołanie zajęćhistoria, P. Kożuchowski, przeniesienie ostatniej lekcji, s. 41 (uczniowie z gr. 0 z j. niem. czekają na zajęcia w bibliotece)
82bb|g3Język angielski40Uczniowie zwolnieni do domu
92bb|g3Język angielski40Uczniowie zwolnieni do domu

Śniegur Tomasz

LNOddziałPrzedmiotSalaZastępcaUwagi
64et|g2Język angielski zawodowy w branży informatycznej48Dworaczyńska Katarzyna
72dt|g2Język angielski48Dworaczyńska Katarzyna
82dt|g2Język angielski48Uczniowie zwolnieni do domu

DD vacat

LNOddziałPrzedmiotSalaZastępcaUwagi
74etGeografia38Dobrowolski Dariusz

Dobrowolski Dariusz

LNOddziałPrzedmiotSalaZastępcaUwagi
84atGeografia21Uczniowie zwolnieni do domuuczniowie z gr. 0 z j. niemieckiego, czekają na zajęcia w bibliotece

ŻP vacat

LNOddziałPrzedmiotSalaZastępcaUwagi
81ct|t.programWitryny i aplikacje internetowe30Żminkowski Paweł
91ct|t.programWitryny i aplikacje internetowe30Żminkowski Paweł

Dworaczyk Piotr

LNOddziałPrzedmiotSalaZastępcaUwagi
91dt|g2Informatyka31Uczniowie zwolnieni do domu
104awInformatyka30Odwołanie zajęćkomp.zaw.el, A. Chmielewska, przeniesienie ostatniej lekcji, s. 51

Łomny Grażyna

LNOddziałPrzedmiotSalaZastępcaUwagi
94at|jn0Język niemiecki38Nowak Agnieszka
94dt|jn0Język niemiecki38Nowak Agnieszka
94ct|jn0Język niemiecki38Nowak Agnieszka
94bt|jn0Język niemiecki38Nowak Agnieszka

AC vacat

LNOddziałPrzedmiotSalaZastępcaUwagi
104awKompetencje zawodowe w branży elektrycznej51Chmielewska Anita

LK vacat

LNOddziałPrzedmiotSalaZastępcaUwagi
133dt|IND*TJProjektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych@Kamiński Leszek